Musafir : "Lebih Utama Berpuasa Atau Berbuka?" - BAITUSSALAM

Musafir : "Lebih Utama Berpuasa Atau Berbuka?"

Musafir :"Bagi seorang musafir, lebih utama berpuasa atau berbuka?" Ada rukhshah bagi musafir untuk berbuka selama masih memiliki udzur safar dengan jarak tempuh 16 farsakh atau setara 81 kilometer, akan tetapi meninggalkan puasa bagi orang shaleh sering mengakibatkan teu puguh rarasaan. Muncullah kemudian kepenasaran mempertanyakan mana sebenarnya yang lebih utama pada kondisi tersebut baginya, tetap berpuasa atau berbuka?

Berikut ini penjelasan para ulama ahli fiqih perihal "Manakah Yang Lebih Utama Bagi Musafir Antara Berpuasa atau Berbuka?"
روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى النووي ج ١ ص ٤٠٣ : ﻭاﻋﻠﻢ : ﺃﻥ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﺃﻃﺎﻗﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻹﻓﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ
Ketahuilah : Sesungguhnya puasa ramadhan pada momentum safar bagi orang yang kuat menunaikannya adalah lebih utama daripada berbuka berdasarkan pendapat resmi madzhab Imam Syafi'i. (Lihat : Raudhah Ath-Thalibin Jilid 1 Hal 403)
متن البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ج ١ ص ٣٣٣
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن بن على عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر
Dari Jabir Radiyallahu Anhu, dia berkata : Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan jauh, kemudian beliau melihat sekumpulan orang berdesak-desakan dan seorang laki-laki telah dipayungi. Kemudian Rasulullah bertanya : "apa ini?" Kemudian mereka menjawab : "orang yang berpuasa". Kemudian Rasulullah bersabda :"tidaklah termasuk dari sebagian kebaikan berpuasa di saat safar/perjalanan jarak jauh". (HR.Imam Al-Bukhari. Lihat : Matan Al-Bukhari Jilid 1 Hal 333)

حاشية الباجوري على ابن قاسم الغازي للشيخ الإسلام إبراهيم البيجوري ج ١ ص ٣٠١
لكن الصوم أفضل له ان لم يتضرر به لما فيه من تعجيل براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة أما إذا تضرر به فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر بل ان غلب على ظنه تلف نفس أو عضو أو منفعة بسبب الصوم حرم عليه كما قاله الغازالي في المستصفى ولو لم يتضرر في الحال بالصوم لكن يخشى منه الضرر في المستقبل فالفطر أفضل كما نقله الرافعي عن التتمة وأقره
Tapi berpuasa lebih utama baginya jika dia tidak merasakan kemadharatan sebab berpuasa, karena di dalamnya terdapat : 
 • Penyegeraan penuntasan tanggung jawab
 • Ketiadaan mengosongkan waktu dari ibadah
Adapun jika dia merasakan kemadharatan sebab berpuasa, maka berbuka lebih utama. Karena ada Hadits yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat seorang laki-laki yang berpuasa dalam momentum safar yang telah dipayungi di atasnya. Kemudian beliau bersabda : "tidaklah termasuk dari sebagian kebaikan kalian berpuasa di saat safar". Bahkan jika cenderung terhadap prasangkanya kerusakan diri atau anggota badan atau manfaatnya dengan sebab berpuasa, maka haram terhadapnya berpuasa, sebagaimana Imam Al-Ghazali telah mengatakannya dalam kitab Al-Mustashfa. Dan jika tidak merasakan kemadharatan saat itu sebab berpuasa, tapi dikhawatirkan dari berpuasa sebuah kemadharatan di kemudian hari, maka berbuka lebih utama, sebagaimana Imam Ar-Rafi'i telah menuqilnya dari kitab At-Tatimmah dan mengakuinya. (Lihat : Hasyiyah Al-Bajuri Jilid 1 Hal 301)

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للسيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري ج ٢ ص ٢٣٦
ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺻﻮﻡ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺑﻼ ﺿﺮﺭ ﺃﺣﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮ
ﺃﻱ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاءﺓ اﻟﺬﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺧﻼء اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻷﻧﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -.
ﻭﻣﺤﻠﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺶ ﺿﺮﺭا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻡ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻔﻄﺮ ﺃﻓﻀﻞ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﺃﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻗﺪ ﻇﻠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻣﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ
ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻔﻄﺮ ﺇﻥ ﺧﺸﻲ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭا ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺘﻴﻤﻢ
Redaksi Mushannif : dan puasa musafir dengan tidak adanya kemadharatan adalah lebih dicintai daripada berbuka.
Maksudnya karena di dalamnya terdapat :
 • Penuntasan tanggung jawab
 • Ketiadaan mengosongkan waktu dari ibadah
Dan karena bahwasanya itu yang paling banyak dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat أحبّlebih dicintai tersebut adalah jika tidak dikhawatirkan terdapat madharat pada seketika itu atau di kemudian hari dari sebab berpuasa. Dan jika tidak ان لم يخشى maka berpuasa lebih utama. Karena ada Hadits yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat seorang laki-laki yang berpuasa dalam momentum safar yang telah dipayungi di atasnya. Kemudian beliau bersabda : "tidaklah termasuk dari sebagian kebaikan kalian berpuasa di saat safar". Bahkan terkadang wajib berbuka jika dikhawatirkan dari berpuasa pada hari tersebut terdapat kemadharatan yang level madharatnya menjadi sebab boleh bertayamum. (Lihat : I'anah Ath-Thalibin Jilid 1 Hal 236)

نهاية الزين للشيخ محمد نووي الجاوي ص ١٨٩
وصوم المسافر بلا ضرر يحصل منه له أحبّ من فطره لبراءة ذمته وفضيلة الوقت ومحله إن لم ينذر الإتمام وإلا لم يجز له الفطر مع عدم الضرر على الأوجه أما إذا تضرر فالفطر أفضل
Puasa seorang musafir dengan tanpa adanya kemadharatan yang kemadharatan tersebut merupakan hasil bagi musafir tersebut dari berpuasa, maka أحبّlebih dicintai daripada berbukanya, karena :
 • Menuntaskan terhadap tanggung jawabnya.
 • Mendapatkan keutamaan melakukan puasa pada waktu fadhilah berpuasa.
Dan tempatnya أحبtersebut jika dia tidak bernadzar sebelumnya untuk menuntaskan puasa. Jika tidak tidakbernadzar, maka tidak boleh baginya berbuka dalam keadaan tanpa ketiadaan madharat, berdasarkan qaul al-aujuh. Adapun jika merasakan kemadharatan, maka berbuka lebih utama. (Lihat : Nihayah Az-Zain Hal 189)

كفاية الأخيار للإمام تقي الدين الحصني ج ١ ص٢١٤
ثم إن الأفضل في حق المسافر ينظر ان لم يتضرر فالصوم أفضل وإن تضرر فالفطر أفضل قال في التتمة ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان في سفر حج أو غزو فالفطر أولى والله أعلم
Sesungguhnya yang lebih utama bagi musafir adalah ditinjau :
 • Jika tidak merasakan kemadharatan, maka puasa lebih utama.
 • Jika merasakan kemadharatan, maka berbuka lebih utama.
 • Telah berkata pengarang kitab at-tatimmah : "dan jika tidak merasakan kemadharatan secara langsung pada saat tersebut tapi merasa takut menjadi lemah jika berpuasa, dan dia sedang melakukan safar/perjalanan haji atau perang, maka berbuka puasa lebih utama.

Wallaahu A'lam. (Lihat : Kifayah Al-Akhyar Jilid 1 Hal 214)

فتح الوهاب للشيخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنصاري ج ١ ص ١٢٢
فإن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل كما مر في صلاة المسافر
Jika merasakan kemadharatan dengan puasa, maka berbuka lebih utama. Jika tidak merasakan kemadharatan dengan puasa, maka berpuasa lebih utama sebagaimana penjelasan yang telah lalu pada pembahasan shalat musafir. (Lihat : Fathul Wahhab Jilid 1 Hal 122)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمي ج ١ ص ٦٣٢
وَمَرَّ أَنَّهُ إنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ
Dan telah lewat pembahasan, bahwasanya jika jadi madharat dengan berpuasa, maka berbuka lebih utama. Dan jika tidak madharat, maka berpuasa lebih utama (Tuhfah Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj Jilid 2 Hal 632)

شرح المحلي على المنهاج للإمام جلال الدين المحلي
فإن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل كما تقدم في باب صلاة المسافر
حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج للإمام شهاب الدين القليوبي ج ٢ ص ٦٤
قوله فإن تضرر أى ضررا لا يوجب الفطر
Syarah Al-Mahalli Ala Al-Minhaj : Jika merasakan kemadharatan dengan puasa, maka berbuka lebih utama. Jika tidak merasakan kemadharatan dengan puasa, maka berpuasa lebih utama seperti penjelasan yang telah mendahului pada bab shalat musafir.
Hasyiyah Al-Qalyubi Ala Syarh Al-Mahalli Ala Al-Minhaj : Redaksi Imam Jalaluddin Al-Mahalli  فإن تضرر maksudnya adalah kemadharatan yang tidak menjadi penyebab wajibnya berbuka. (Lihat : Hasyiyataa Qalyubi Wa Umairah Ala Syarh Al-Mahalli Ala Al-Minhaj Jilid 2 Hal 64)
غاية التلخيص المراد من فتاوي ابن زياد هامش بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن المشهور بباعلوى ص ١١٥
مذهبنا أن الصوم للمسافر أحب إن لم يتضرر به براءة للذمة ومحافظة على الوقت ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم وإلا فبالعكس ويؤخذ من حديث ليس من البر الخ كراهة الصوم لمن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي إلى ترك ما هو أولى من القربات وعليه ينزل الحديث
Menurut madzhab kita, sesungguhnya berpuasa bagi musafir lebih dicintai jika tidak jadi madharat dengan berpuasa, karena :
 • Penuntasan tanggung jawab
 • Memelihara terhadap waktu ibadah
 • dan karena bahwasanya itu yang paling banyak dari perbuatan Rasulullah SAW
Jika tidak tidakjadimadharat, maka berlaku hukum sebaliknya. Dan dapat difahami dari Hadits
على عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر
Makruhnya berpuasa bagi orang yang keukeuh memaksakan diri dalam keadaan berpuasa dapat menghasilkan masyaqah kepayahan baginya atau dapat mendorongnya meninggalkan perkara yang perkara tersebut lebih utama dari antara perbuatan-perbuatan taqarrub dan berdasarkan itu lahirnya Hadits. (Lihat : Ghayah Ath-Talkhish Al-Murad Min Fatawi Ibnu Ziyad Hamisy Bughiyah Al-Mustarsyidin Hal 115)

والله أعلم بالصواب
Daftar Pustaka
Al-Bukhari. Imam Muhammad. Matan Al-Bukhari. Al-Haromain.
An-Nawawi, Imam Abi Zakaria Yahya. Raudhah Ath-Thalibin Wa Umdah Al-Muftin. Maktabah Syamilah.
Al-Haitami, Imam Ibnu Hajar. Tuhfah Al-Muhtaj. Darul Hadits Al-Qahirah.
Al-Bajuri. Syaikhul Islam Ibrohim. Hasyiyah Al-Bajuri. Toha Putra
Al-Bakri, Sayid Abu Bakar. I'anah Ath-Thalibin. Syirkah Nur Asia.
Al-Jawi, Syaikh Muhammad Nawawi. Nihayah Az-Zain. Maktabah Toha Putra.
Al-Hishni, Imam Taqiyuddin. Kifayah Al-Akhyar. Syirkah Nur Asia.
Al-Anshari, Syaikhul Islam Abi Yahya Zakaria. Fath Al-Wahhab. Maktabah Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.
Al-Qalyubi, Imam Syihabuddin. Hasyiyataa Qalyubi wa Umairoh. Dar Al-Fikr
Ba'alawi, Sayid Abdurrahman. Bughiyah Al-Mustarsyidin. Dar Ihya Al-Kutub Al-Arobiyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah ikut berpartisifasi
Komentar anda akan segera kami balas