Jenis-Jenis Hadats - BAITUSSALAM

Jenis-Jenis Hadats

Jenis Hadats Menurut Ulama Fiqh Madzhab Imam Syafi‛i

Tinjauan Pustaka

1). Kitab Safinah al-Najā Hal 48 (Syaikh Salim bin Samir al-Hadhrami) & Kitab Kasyifah al-Sajā (Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani)


اَلْأَحْدَاثُ اِثْنَانِ
أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ
فَالْأَصْغَرُ مَا أَوْجَبَ الْوُضُوْءَ
وَالْأَكْبَرُ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلُ

Fashl - Hadats Ada 2 : 
  1. Hadats kecil
  2. Hadats besar
Hadats kecil adalah hadats yang mewajibkan wudhu.
Hadats besar adalah hadats yang mewajibkan mandi besar.

Daftar Pustaka

al-Hadhrami, Syekh Salim bin Samir. Safinah al-Najā Hal 48
al-Bantani, Syaikh Muhammad Nawawi. Kasyifah al-Sajā.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah ikut berpartisifasi
Komentar anda akan segera kami balas