Berapa Kali Lafadz اَللّٰهُ Disebutkan Dalam Al-Qur'an - BAITUSSALAM

Jumat, 02 Oktober 2020

Berapa Kali Lafadz اَللّٰهُ Disebutkan Dalam Al-Qur'an

Berapa kali Lafadz اَللّٰهُ disebutkan dalam Al-Qur'an?

Jawab

Al-Qur'an adalah Kalam Allah Yang Qadim. Selain sumber hukum dalam islam, Al-Qur'an juga sumber pengetahuan bagi seluruh makhluk terutama bagi yang meyakini kebenaran islam. 

Pertanyaan ini tentu sangat penting bagi umat islam, karena menyangkut ilmu yang berkaitan dengan aqidah.

Penulis sendiri belum pernah menghitungnya secara langsung, tapi ada seorang ulama besar yang pernah menjelaskannya, yaitu Imam As-Suyuthi. Sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Abd al-Haq ibn Abd al-Hannan al-Jawi dalam kitabnya Tadrij al-Adani ila Qira'ah Syarh as-Sa'ad ala at-Tashrif az-Zanjani Hal 3
LafadzAllah-disebut-2070kali-dalam-AlQuran

ذُكر هذا الإسم في القرأن في ألفين وسبعين موضعا انتهى ذكره السيوطي في رسالته على البسملة
"disebutkan nama ini (maksudnya Lafadz الله karena dalam pembahasan itu) di dalam Al-Qur'an pada 2070 tempat, intaha... Imam al-Suyuti telah menyebutkan itu dalam risalahnya pada pembahasan Basmalah".

Tentunya untuk lebih jelas, penting juga bertanya kepada para huffadz (penghafal Al-Qur'an). Atau barangkali ada referensi lainnya.
Wallahu A'lam...

Sumber

Syaikh Abd al-Haq ibn Abd al-Hannan al-Jawi. Tadrij al-Adani ila Qira'ah Syarh as-Sa'ad ala at-Tashrif az-Zanjani Hal 3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah ikut berpartisifasi
Komentar anda akan segera kami balas